Nieuws

19/06/2017

Op dinsdag 13 juni is Le Sejour vereerd met een bezoek van de vereniging van Nederlandse gemeentes. Dit bezoek ging van start op een van de woonlocaties van Le Séjour.
Daar kregen de 20 deelnemers de kans om in de woning een kijkje te nemen. De groep bestond uit diverse wethouders van verschillende gemeentes uit diverse provincies. Er waren 2 bewoners, samen met een woonbegeleidster, aanwezig om hier uitleg over de gang van zaken binnen de woning te geven. Vervolgens ging de groep wandelend onder leiding van onze Thoolse burgemeester en stadsgids naar het activiteitencentrum van Le Séjour.
Daar kregen de mensen een ontvangst door Bart ,Miranda , woon/activiteiten begeleiders en een deel van de cliënten. Tevens waren van de belangrijkste samenwerkende partners ook mensen aanwezig. Zoals de GGZWNB Dhr. H.J Bonzma, manager van de diverse Fact-teams, SRVZ beleidsmedewerkster Maroela Inkamp. Van Emergis Mw A. Janssen, lid van het Fact-team Tholen.
De huisarts en apotheek waren helaas verhinderd. Ook was er veel voorlichtingsmateriaal van andere maatschappelijke partners Beschikbaar.

Bart heeft een voorlichting gegeven over de geschiedenis en huidige stand van zaken binnen Le Sejour. En hij heeft uitleg gegeven over de huidige, vernieuwende, werkwijze van Le Sejour. Over o.a. samenwerking met de SVRZ ouderen zorg. Hoe de gehuurde ruimtes in “Ten Anker” werken als aanvulling van eventuele toekomstige somatische hulp aan oudere BW cliënten.
Maar ook de intensieve samenwerking met het Fact-team waarin herstelgerichte methodiek door beide wordt gehanteerd. Bart verteld over de noodzaak om zowel vanuit het Fact-team en huisarts in overleg met de woonbegeleiding van Le Sejour te blijven.
Bart onderstreept nogmaals het belang voor de betroken partners om ondernemingen als le Sejour in de praktijk bezig te zien: de functie die Le Sejour als laagdrempelige inloop voor cliënten in de heeft, het direct kunnen overleggen met de afdeling WMO over zorg en inkoop daarvan en alle mogelijkheden van samenwerking tussen client, Le Sejour , gemeenten, fact teams, enz enz.
Er komen steeds nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals de samenwerking met lokale ondernemers, bijvoorbeeld AH, die kwetsbare mensen werkervaringsplek geeft waar de begeleider mee kan lopen, een echte win win situatie.

Het eindwoord wordt door Hubert Leeman gevoerd, hij geeft nogmaals aan wat de beweegredenen voor het College zorg en welzijn waren om de cliënten van Le Sejour vanuit de PGB in ZIN te plaatsen en om hier de resultaten van het beleid terug te kunnen zien.
Al met al een hele positieve, te korte, bijeenkomst waar de voorlichting vergezeld van een hapje en drankje met applaus werd afgesloten.
Voor ons als Le Sejour een erg positieve ervaring,
Bart

7/12/2016
20/07/2016

Door de groei die de Coöperatie doormaakte heeft zij haar eigen personeel aangenomen. Voor de zorgadministratie werden aangenomen Olga de Jonge en Natja Steuer. Liesbeth Hoek heeft de functie van Coördinator overgenomen van Jacques Roumen

2/06/2016

GOES De Zeeuws-Vlaamse gemeente Sluis krijgt van de Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige Zorg (CKZ) de WMO beker uitgereikt. Dit zal donderdag 9 juni plaats vinden.

De CKZ vindt het belangrijk om anderhalf jaar na de transitie in de zorg de balans op te maken over hoe het gesteld is met de Zeeuwse zorg, en daarbij willen ze graag succesvolle Zeeuwse voorbeelden in het zonnetje zetten. De coöperatie constateert dat er veel verschil is in de aanpak van de gemeentes. Frieda Kas, voorzitter van de CKZ, licht toe: “De ene gemeente zet in op een groot toegangsbedrijf of op welzijnswerk, de andere wil bezuinigen met een jaarbudget.”

De coöperatie van 45 Zeeuwse zorgaanbieders is lovend over de aanpak van de Zeeuws-Vlaamse gemeente Sluis. Kas: “Zij hebben geen ingewikkelde callcenters, doen geen vage toezeggingen naar de cliënt, en hebben een overzichtelijk aantal deskundige ambtenaren.” Daar komt bij dat de gemeente op een slagvaardige wijze omgaat met onvolkomenheden, aldus de voorzitter. “Ze herstellen kleine fouten, en niet onbelangrijk: met welgemeende excuses, er zit vaart in.”

Ook financieel is de gemeente transparant, zo constateert het bestuur van de coöperatie. “Kleinschalige zorg wordt in Sluis net zo behandeld als een factuur van een schilder; die factuur gaat gewoon naar de gemeente, en zij dragen zorg voor de betaling ervan. Misschien komt het wel door die kleinschaligheid van de gemeente dat het zo goed verloopt”, constateert Kas met een knipoog.

CKZ hoopt met deze WMO beker Zeeuwse gemeentes uit te dagen om ook werk te maken van effectieve en professionele kleinschalige zorg. We dagen de gemeenten uit om in de komende periode de WMO beter te laten aansluiten op hun andere nieuwe taken: Jeugdhulp en Participatie; dat wordt dan “de sociaal domeinbeker” De beker wordt uitgereikt op donderdag 9 juni, om 16:15 aan de Oude Kraaijertsedijk 2, in ’s Heer Arendskerke.

29/05/2016

Het UWV geeft de Zuidwester voor Werk de opdracht om samen met de CKZ bedrijven in de kleinschalige dagbesteding een praktijkdiagnose te doen voor mensen met een WAJONG-recht.
Om beter zicht te krijgen op welke weg naar werk het beste past voor WAJONG-mensen vraagt het UWV aan ons om mensen gedurende een wat langere tijd te volgen in hun vaardigheden. De vooronderstelling is dat deze mensen daardoor een passender aansluiting vinden naar werk. Het gaat daarbij om WAJONG-ers die zelf zeggen toe te zijn aan de stap naar werk.
De Wajonger –die-dat-wil loopt bij ons 2 maanden stage gedurende een dag per week.

6/03/2016

De samenwerkende gemeenten in Zeeland hebben besloten dat ze leden van CKZ contracteren voor het bieden van beschermd wonen. Deze vorm van zorg wordt gevraagd door mensen met een psychiatrisch ziektebeeld die baat hebben bij wonen en leven in kleine groepen. De aard van hun ziekte vraagt 7 dagen in de week begeleiding.
Deze vorm van zorg werd reeds geboden door onze leden le Sejour in Tholen, MGB en Avezeer op Walcheren. Met dit contract worden cliënten niet langer gedwongen om een ingewikkeld PGB aan te vragen. Maandenlang werkte CKZ samen met de CZW-bureau aan deze overeenkomst. We bereikten weer in mijlpaal in de kleinschalige zorg!

3/11/2015

Met vereende kracht stond CKZ dit jaar op de Zeeuwse bedrijvenbeurs Contacta. Zo lieten we de meerwaarde van kleinschalige zorg zien aan het Zeeuwse publiek, de gemeenten en partners in ons netwerk. Elk lid presenteerde er zijn/haar eigen bedrijf en in een video (zie onze homepage) lieten we gezamenlijk onze meerwaarde zien.
Het was geen moment stil in onze stand!

Pagina's