Klachten

Wij streven naar tevreden cliënten. Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u toch vindt dat iemand van ons u onjuist heeft bejegend of wij in onze zorg-/dienstverlening tekort schieten, dan willen wij dat graag van u horen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken. U kunt het meteen bespreken met uw individueel begeleider of zijn/haar leidinggevende. U kunt de klacht ook kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de coöperatie (CKZ) waar wij als zorgaanbieder lid van zijn.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris is Mw. Wilma Maas. Wanneer u contact met haar wilt opnemen over een klacht kunt u dat doen door te bellen met tel. nr. 06-14496253 of een e-mailbericht te sturen naar wilma.maas@icloud.com

De volledige klachtenprocedure staat beschreven in het CKZ Klachtenreglement. Een kopie van dit reglement ligt ter inzage op ons kantoor.