Kwaliteit

Het kwaliteitssysteem van de CKZ is gecertificeerd conform de eisen van ISO 9001norm. Ieder coöperatielid zal, gedurende het lidmaatschap, handelen conform het beleid en de afspraken die genoemd zijn in het CKZ gecertificeerde kwaliteitssysteem.

Alle activiteiten binnen de CKZ en haar leden zijn gericht op het leveren van een cliëntgerichte zorg- en dienstverlening en het continu verbeteren van de kwaliteit van die zorg- en dienstverlening.

De uitgangspunten voor de zorg- en dienstverlening die wordt geleverd door de CKZ leden zijn:

  • Bij de zorg die wordt aangeboden staat de cliënt staat centraal. De zorg is afgestemd op de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften;
  • De geleverde zorg en diensten voldoen aan de eigentijdse kwaliteitseisen van de CKZ;
  • Tijdens de zorg en ondersteuning van cliënten, staat het welzijn, de bevordering van de zelfredzaamheid in de maatschappij en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt voorop;
  • De keuzevrijheid van cliënten voor bepaalde zorg wordt gerespecteerd en geaccepteerd;
  • Bejegening van cliënten vindt plaats op basis van respect;
  • Klachten van cliënten en andere belanghebbenden worden serieus behandeld om het vertrouwen van cliënten en andere belanghebbenden zo snel mogelijk te herstellen.