CAR

De cliënten adviesraad, de CAR, is de plek voor cliënten om hun stem te laten horen. Deze pagina met informatie over de CAR is in ontwikkeling en zal door de leden van de CAR vorm gegeven worden in het eerste kwartaal van 2018.